Ecologie - Campingpark Waldwiesen

Iedereen spreekt over milieubescherming,
maar weinig mensen


Deze uitspraak vond ik aan de muur van de milieucampus (hogeschool) in de omgeving

Inmiddels zijn wij gecertificeerd door Viabono met een zeer goed resultaat. De grafiek toont het water-, energieverbruik en de afvalproductie in vergelijking met gemiddelde campings - overtuig uzelf:

Ecologie … op een wat anders geconcipieerd kampeerterrein

Wat betekent dat? Leest u hier a.u.b. mijn ideeën over dit complexe thema

Het is belist niet zo, dat de ecologie eerst begint,wanneer men aan het besparen van water, grondstoffen en stroom, het opvangen van regenwater, het scheiden van afval, beperken resp. voorkomen van emissies, zonne-energie, aardwarmte en zonnecellen enz., denkt.

De ecologie begint heel ergens anders, n.l. in het kleine en onopvallende doen. Daarover heeft het echter niemand. Het betekent weinig voor de reclame en met dit soort ecologie valt ook geen geld te verdienen. Ecologie betekent ook dat aandacht voor het materiaal, dat vaak kan worden hergebruikt, voorhanden is. Op deze wijze valt er veel geld te besparen en de vreugde over de gelukte werkzaamheden is vaak immens.

Op ons kampeerterrein hebben wij ons als opgave gesteld de ecologie zo in te zetten, dat onze gasten door ons toedoen ervaringen opdoen, die aanzetten tot imitaties.

Bewust ben ik vele zinnen met “waarom” begonnen. Zo vragen kinderen. Zij kunnen zeer veel opnemen en willen ook graag het ene of andere praktisch omzetten. Zo zijn er heel wat vragen te stellen, waarop wij meestal een antwoord kunnen geven.

Laten we met eenvoudige vragen beginnen:
Ons kampeerterrein is een gecertificeerd natuurlijk terrein.

Waarom wordt ons kampeerterrein zo genoemd? Omdat ons kampeerterrein zò gepland werd, dat zo min mogelijk in de natuur werd ingegrepen en zoveel mogelijk natuur werd behouden.

Waarom hebben wij, gezien onze wateren, geen steekmuggen? Omdat wij genoeg vogels hebben, die de steekmuggen opeten.

Waarom zijn er vogels bij ons? Omdat wij hen voldoende nestgelegenheden in de vele bomen en struiken aanbieden, die eveneens voer voor de winter opleveren en zo daartoe bijdragen, dat de vogels hier kunnen blijven en niet verhongeren.


In onze zwemvijver leven vissen, die niet worden gevoerd. Zij groeien goed.

Waarom worden de vissen niet gevoerd? Omdat zij zich kunnen voeden met andere dieren, die in de zwemvijver leven. Dit soort water wordt ook een biotoop genoemd. 
Wij zijn trots op deze zwemvijver. Want, ondanks de vissen kan daarin ook gezwommen worden en zonder dat een conflict ontstaat tussen mens en dier.

Waarom worden de afgezaagde struiken en bomen bij ons fijn gehakt?
Met het haksel worden de bloemstroken toegedekt, zodat slechts weinig of geen wilde kruiden (onkruid) groeit.
Als het haksel lang genoeg blijft liggen verandert dit in uitstekende tuinaarde.

Waarom maken we stenen muren door losse stenen op elkaar te stapelen? Hierin wonen veel dieren (reptielen, kikkers, e.d.). Overdag zitten dan vaak hagedissen op de warme stenen. De kikkers komen er ’s nachts uit en warmen hun kleine buikjes op. Daar lijkt het tenminste op.

Waarom sind bei uns die meisten Wege geschottert? Das Oberflächenwassbestaan de meeste wegen bij ons uit steenslag? Het oppervlaktewater kan op deze wijze gemakkelijker in de bodem infiltreren en er stroomt minder water in de beken. Dat draagt er op zijn beurt weer toe bij, dat overstromingen worden beperkt of zelfs geheel kunnen worden vermeden. Wij moeten er alleen allemaal aan meewerken.


Waarom gebruiken wij bij het bouwen materiaal, dat uit de inhoud van de gele afvalzak (met o.m. plastic) werd geproduceerd? Omdat dit materiaal bijzonder resistent tegen milieu-invloeden is, lang houdt, weinig onderhoud vereist en omdat het zin heeft, uit iets ouds iets nieuws te maken en ook te gebruiken.
Onze kinderspeelplaatsen werden m.b.v. waardeloos materiaal aangelegd. Daartoe dienden stenen, die op het kampeerterrein werden gevonden, hout, dat op het terrein groeide en reusachtige banden, die van een grote tractor afkomstig waren.

Waarom rijden we op het kampeerterrein met elektrische (brom)fietsen? Wij willen onze gasten tonen, dat elektrische scooters de lucht niet verontreinigen, geruisarm zijn en aan het stopcontact kunnen worden opgeladen. Dit opladen kost € 0,60 voor 50 km.


En waar zetten we de nieuwste ecologische technologie in?

We besparen leidingwater door de inzet van bijzondere kranen bij het douchen, wassen en de doorspoeling van het toilet. Deels gebruiken we ook opgevangenOns leidingwater wordt voor 65% door de zon opgewarmd. Daardoor wordt veel olie bespaard. In totaal exploiteren wij twee installaties voor de opwekking van zonne-energie op ons kampeerterrein.

Een verwarmingsinstallatie (verbrandingsoven) wordt met gekloofde blokken hout gestookt. Het hout groeit op het terrein. Daardoor besparen wij wederom op olie.


Op onze daken zijn sinds 2007 twee verschillende installaties voor de opwekking van zonne-energie, met een vermogen van in totaal ca.18 kWp, geplaatst.

Ook hier dragen wij ertoe bij, dat fossiele energie kan worden bespaard.


De op het perceel staande woonhuizen werden in 2004 van buiten met Isoklinker gecombineerd isolatiemateriaal gesaneerd. Na vier jaar kunnen we bewijzen, dat wij voor de verwarming nog slechts 1/3 van de destijds verbruikte hoeveelheid aan olie benodigd hebben.

De onderhoudskosten zijn weggevallen. Met deze soort sanering heeft u nooit meer werk aan uw huis.


In planning is een aardwarmte-installatie voor het kampeerterrein, opdat wij ook daar geheel van olie kunnen afzien.

Intussen hebben wij zoveel projecten gerealiseerd, dat die voor ons alledaags geworden zijn en alleen onze gasten en bezoekers nog opvallen.

Gasten, die interesse hebben om onze Eco-installaties te bekijken, zijn van harte welkom.
Wij besteden graag tijd aan u, zodat u, als u zin heeft en nieuwsgierig bent, ook eens achter de schermen kunt kijken.

Wij verheugen ons op uw nieuwsgierigheid.

Uw
Ingrid Schüller

Scroll naar boven